Disclaimer

De informatie op de website van de “BJEK Academy” is uitsluitend bedoeld ter informatie. De “BJEK Academy” spant zich in om de informatie op de website zo volledig en nauwkeurig mogelijk weer te geven, maar kan niet garanderen dat de informatie op de website altijd volledig, juist of up-to-date is.

De “BJEK Academy” aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de website of de informatie die op de website wordt verstrekt. De “BJEK Academy” is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites waarnaar op de website van de “BJEK Academy” wordt verwezen.

De “BJEK Academy” behoudt zich het recht voor om de informatie op de website zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te verwijderen. De “BJEK Academy” garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van technische problemen of onderbrekingen van de website.

De “BJEK Academy” behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze disclaimer op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.